IMPLANT

etimpImplanty są najbardziej nowoczesną metodą uzupełniania utraconych zębów. Pozwalają na uzyskanie takiej samej estetyki i komfortu jak naturalne zęby.

Podstawą dla implantologii jest proces osteointegracji. Polega on na strukturalnym i funkcjonalnym połączeniu tytanowej powierzchni implantu z kością pacjenta. Tytan jest metalem posiadającym unikatowe właściwości – po wprowadzeniu go do organizmu nie jest traktowany jako ciało obce lecz zespala się z tkankami organizmu

Implant jest to tytanowa śruba o porowatej, specjalnie zaprojektowanej powierzchni. Lekarz implantolog wprowadza go do kości aby odtworzyć korzeń utraconego zęba. Na tej śrubie mocuje się w późniejszym etapie koronę sztucznego zęba.