Tomografia zębów CBCT

Tomografia komputerowa stożkowa (CBCT) to innowacyjna technika obrazowania, która rewolucjonizuje obecnie diagnostykę w stomatologii. Dzięki tej technologii stomatolodzy są w stanie uzyskać trójwymiarowe obrazy szczęki i żuchwy, co pozwala na precyzyjne i dokładne diagnozowanie oraz planowanie leczenia.

Tomografia zębów CBCT

CBCT wykorzystuje promienie rentgenowskie, które emitowane są przez głowicę poruszającą się wokół głowy pacjenta, zbierając dane z różnych kątów. Następnie oprogramowanie komputerowe przetwarza te dane i tworzy trójwymiarowy obraz struktury zębów, kości i tkanek miękkich. Dzięki temu stomatolodzy mają możliwość dokładnego zobrazowania struktury anatomicznej pacjenta, co umożliwia szybszą i bardziej precyzyjną diagnozę.

CBCT znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach stomatologii, w tym w implantologii, endodoncji, ortodoncji, chirurgii szczękowej oraz diagnostyce chorób zębów i jamy ustnej. W implantologii CBCT pozwala na dokładne zaplanowanie umiejscowienia implantów oraz ocenę ich wpływu na sąsiadujące struktury anatomiczne, takie jak nerwy czy zatoki szczękowe. W endodoncji CBCT pozwala na dokładniejszą diagnozę choroby, a także umożliwia precyzyjne wyznaczenie długości kanałów zębowych. W ortodoncji CBCT pozwala na dokładne zobrazowanie struktury zębów i kości, co umożliwia bardziej precyzyjne planowanie leczenia. W chirurgii szczękowej CBCT umożliwia dokładne zobrazowanie struktury kości oraz umiejscowienia zębów, co ułatwia przeprowadzenie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych.

Co widac na CBCT?

Dzięki tomografii komputerowej stożkowej (CBCT) stomatolodzy mają możliwość uzyskania bardzo dokładnych i precyzyjnych obrazów struktury anatomicznej pacjenta. CBCT pozwala na zobrazowanie kości szczęki i żuchwy, zębów oraz tkanek miękkich w trójwymiarze. Za pomocą CBCT można dokładnie ocenić stan zębów i kości, umiejscowienie nerwów, zatok szczękowych czy kanałów zębowych.

Jak już wspomniano, tomografia zębów CBCT znajduje liczne zastosowania w różnych dziedzinach stomatologii. W implantologii CBCT pozwala na dokładne zobrazowanie kości, co umożliwia precyzyjne umiejscowienie implantów, co z kolei przekłada się na ich późniejszą trwałość. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie zabiegu implantologicznego z dużą dokładnością, minimalizując ryzyko uszkodzenia nerwów lub innych struktur anatomicznych. W endodoncji CBCT pozwala na dokładne zobrazowanie kanałów zębowych, co ułatwia przeprowadzenie leczenia kanałowego i znacznie obniża dyskomfort, jaki będzie odczuwał pacjent w czasie jego trwania. W ortodoncji CBCT pozwala na dokładne zobrazowanie struktury zębów i kości, co umożliwia na precyzyjne zaplanowanie leczenia ortodontycznego. W diagnostyce chorób zębów i jamy ustnej tomografia zębów CBCT pozwala na dokładniejsze zobrazowanie stanu kości oraz umiejscowienia zębów. CBCT umożliwia również wykrycie chorób i zmian patologicznych w jamie ustnej, takich jak torbiele czy guzy.

Podsumowując, tomografia zębów CBCT pozwala na dokładne zobrazowanie struktury anatomicznej pacjenta, co umożliwia precyzyjną diagnozę oraz planowanie leczenia. Dzięki tej technologii stomatolodzy mogą zapewnić pacjentom bardziej skuteczne i bezpieczne leczenie.

Jak wygląda badanie CBCT?

Badanie tomografii komputerowej stożkowe jest stosunkowo proste i bezbolesne. Pacjent zostaje poproszony o usunięcie z jamy ustnej wszelkich przedmiotów metalowych, takich jak biżuteria czy aparat ortodontyczny. Następnie jego głowa zostaje unieruchomiona w specjalnym uchwycie, który pozwala na utrzymanie jej w stabilnej pozycji podczas badania. Podczas badania pacjent pozostaje w spoczynku, natomiast aparat CBCT obiega wokół jego głowy, wykonując serię zdjęć. Całe badanie trwa zazwyczaj kilka minut, a pacjent nie odczuwa żadnego bólu czy dyskomfortu.

Po zakończeniu badania, obrazy uzyskane w trakcie badania zostają przetworzone przez specjalne oprogramowanie komputerowe, tworząc trójwymiarowy obraz struktury anatomicznej pacjenta. Ten obraz jest następnie analizowany przez stomatologa, który wykorzystuje uzyskane informacje do diagnozy oraz planowania leczenia. Warto zauważyć, że chociaż tomografia zębów CBCT jest stosunkowo bezpieczna, to wciąż wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, dlatego powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do postawienia właściwej diagnozy lub planowania leczenia. W przypadku pacjentów z nadwrażliwością na promieniowanie lub kobiet w ciąży stosowanie tej technologii powinno być ograniczone.

Ile kosztuje CBCT?

Koszt tomografii CBCT zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja i renoma kliniki, rodzaj badania oraz region kraju. W przypadku większych ośrodków miejskich koszt badania CBCT wynosi zazwyczaj od 300 do 600 złotych, natomiast w mniejszych miastach można znaleźć oferty w przedziale 200-400 złotych. W przypadku bardziej skomplikowanych badań, takich jak badania przedimplantologiczne czy ortodontyczne, koszt badania CBCT może być wyższy i wynosić od 600 do 1200 złotych. Warto jednak pamiętać, że koszty te mogą ulec zmianie i zależą od wielu czynników.

Warto zauważyć, że badania tomografii komputerowej stożkowej nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a koszt badania musi być pokryty przez pacjenta. W niektórych przypadkach kliniki stomatologiczne oferują pakiet usług, w których koszt badania CBCT jest już uwzględniony w cenie leczenia. W każdym przypadku przed wykonaniem badania CBCT warto skonsultować się z lekarzem stomatologiem, który dokładnie oceni potrzebę wykonania badania oraz przedstawi plan leczenia i koszty z nim związane.